UAH
Danh mục hàng : PROLISOK,ChP : ALL.BIZ: Ukraina
Premium Business
Reviews: 0
PROLISOK,ChP
+38 (068) 562-57-37

Danh mục hàng

Hệ thống cho ăn ở trại nuôi gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
590.81 UAH
Wholesale:
  • 531.73 UAH/c  - từ 40 c
Nhóm: Hệ thống cho ăn ở trại nuôi gia cầm
Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
738515.09 UAH
Wholesale:
  • 708974.49 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Thiết bị thông gió
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
5317.31 UAH
Wholesale:
  • 5258.23 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị thông gió
Hệ thống quạt gió cho chuồng lợn
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Hệ thống quạt gió cho chuồng lợn
Thiết bị nghành chăn nuôi lợn
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị nghành chăn nuôi lợn
Chuồng lợn
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
1 UAH
Wholesale:
  • 2 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Chuồng lợn
Thiết bị thông gió cho xí nghiệp gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị thông gió cho xí nghiệp gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Giá:
12 UAH
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Máy móc và thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Máy móc và thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Bộ trang thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Bộ trang thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Hộp đựng nước uống cho chim
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Hộp đựng nước uống cho chim
Thiết bị nuôi gia cầm làm thịt và gà mái đẻ
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị nuôi gia cầm làm thịt và gà mái đẻ
LiveInternet

Mô tả

Danh mục hàng PROLISOK,ChP, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ