UAH
PROLISOK,ChP tại Kovel | Cửa hàng trực tuyến PROLISOK,ChP Kovel (Ukraina)
Premium Business

PROLISOK,ChP

+38 (068) 562-57-37
  • PROLISOK,ChP
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Giá:
12 UAH
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Máy móc và thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Máy móc và thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Bộ trang thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Có sẵn 
Nhóm: Bộ trang thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Thiết bị thông gió cho xí nghiệp gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị thông gió cho xí nghiệp gia cầm
Chuồng lợn
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
1 UAH
Wholesale:
  • 2 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Chuồng lợn
Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
727189.85 UAH
Wholesale:
  • 698102.25 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Hệ thống cho ăn ở trại nuôi gia cầm
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
581.75 UAH
Wholesale:
  • 523.58 UAH/c  - từ 40 c
Nhóm: Hệ thống cho ăn ở trại nuôi gia cầm
Thiết bị thông gió
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
5235.77 UAH
Wholesale:
  • 5177.59 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị thông gió
Hệ thống quạt gió cho chuồng lợn
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Hệ thống quạt gió cho chuồng lợn
Thiết bị nghành chăn nuôi lợn
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
2 UAH
Wholesale:
  • 1 UAH/c  - từ 2 c
Nhóm: Thiết bị nghành chăn nuôi lợn
LiveInternet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty PROLISOK,ChP. Tất cả thông tin về PROLISOK,ChP tại Kovel (Ukraina).