forbot

PROLISOK,ChP

+38 (068) 562-57-37
  • PROLISOK,ChP
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
12 UAH(13 EUR)
Wholesale: 12 UAH(13 EUR) từ 1 c
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Đang có sẵn 
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Máy móc và thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy móc và thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Đang có sẵn 
Nhóm: Trang thiết bị chăn nuôi gia cầm
Bộ trang thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ trang thiết bị cho ngành chăn nuôi gia cầm
Thiết bị thông gió cho xí nghiệp gia cầm
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
2 UAH
Wholesale: 1 UAH từ 2 c
Nhóm: Thiết bị thông gió cho xí nghiệp gia cầm
Chuồng lợn
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1 UAH(2 EUR)
Wholesale: 2 UAH(1 EUR) từ 2 c
Nhóm: Chuồng lợn
Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
725000 UAH(25000 EUR)
Wholesale: 700000 UAH(24000 EUR) từ 1 c
Nhóm: Các thiết bị chuồng, lồng cho chăn nuôi gia cầm
Hệ thống cho ăn ở trại nuôi gia cầm
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
580 UAH(20 EUR)
Wholesale: 522 UAH(18 EUR) từ 40 c
Nhóm: Hệ thống cho ăn ở trại nuôi gia cầm
Thiết bị thông gió
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
4640 UAH(180 EUR)
Wholesale: 4582 UAH(178 EUR) từ 2 c
Nhóm: Thiết bị thông gió
Hệ thống quạt gió cho chuồng lợn
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
2 UAH
Wholesale: 1 UAH từ 2 c
Nhóm: Hệ thống quạt gió cho chuồng lợn
Thiết bị nghành chăn nuôi lợn
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
2 UAH
Wholesale: 1 UAH từ 2 c
Nhóm: Thiết bị nghành chăn nuôi lợn

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty PROLISOK,ChP. Tất cả thông tin về PROLISOK,ChP tại Kovel (Ukraina).